Chính Sách Bảo Mật Thông Tin

CHÍNH SÁCH BẢO MẬT THÔNG TIN KHÁCH HÀNG

Thông tin cơ bản của Quý khách hàng được Sodadep.vn thu thập chỉ dùng để liên lạc trong quá trình đặt hàng và chăm sóc khách hàng.

Mục đích sử dụng thông tin

Để truy cập và sử dụng một số dịch vụ tại website của Đệm Việt, bạn có thể sẽ được yêu cầu đăng ký với chúng tôi thông tin cá nhân (Họ tên, Số điện thoại liên hệ, Giới tính, Email, Địa chỉ…). Mọi thông tin bạn cung cấp phải đảm bảo tính chính xác và hợp pháp. Chúng tôi sẽ không chịu mọi trách nhiệm liên quan đến pháp luật về thông tin khai báo của bạn. Website chỉ sử dụng các thông tin này để hỗ trợ bạn trong quá trình mua hàng và giao hàng

Phạm vi sử dụng thông tin

Chỉ dùng cho phụ vụ các hoạt động hướng dẫn sử dụng và chăm sóc khách hàng của Demviet.com.vn

Thời gian lưu trữ thông tin

Theo pháp luật

Những người hoặc tổ chức có thể được tiếp cận với thông tin này

Nhân viên của Công ty Đệm Việt được tiếp cận thông tin của khách hàng với mục đích chăm sóc, hỗ trợ khách hàng.

Hoặc cơ quan có thẩm quyền của nhà nước yêu cầu Cty Đệm Việt cung cấp thông tin.

Địa chỉ của đơn vị thu thập và quản lý thông tin

Công ty Đệm Việt

Số điện thoại: 0948.077.888

Địa chỉ: 48A  Đ.Nguyễn Văn Huyên, Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội.

Email: demvietonline@gmail.com

Chỉnh sửa dữ liệu cá nhân của mình

Mọi yêu cầu về chỉnh sửa thông tin, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email demvietonline@gmail.com để yêu cầu chỉnh sửa thông tin dữ liệu cá nhân được nhanh chóng và chính xác.

Khiếu nại về thông tin cá nhân

Mọi yêu cầu về khiếu nại thông tin cá nhân, Quý khách hàng vui lòng gửi đề nghị vào email demvietonline@gmail.com để được giải quyết.

Cam kết bảo mật thông tin

Mọi thông tin dữ liệu của Quý khách hàng sẽ không được tiết lộ với bên thứ 3 và chỉ sử dụng để demviet.com.vn chăm sóc khách hàng.

Bình luận

Nội dung *

Họ tên *

Email *