Đệm Cao Su Dunlopillo Latex World Fresh

Đệm Cao Su Dunlopillo Latex World Fresh

Nội dung
icon

 Quà tặng:

- 1 Bộ ga 5 món TH Home trị giá 3.000k
- 1 hoặc 2 gối cao su tự nhiên Dunlopillo (size đệm từ 1m6 tặng 2 gối) trị giá lên tới 6.118k
- 1 gối ôm CSTN trị giá 1.130k
- 1 BVĐ chống thấm trị giá lên tới 900k

 Quà tặng:

1. Size từ 1m6 trở lên:
- 1 Bộ phủ Tencel EU (hoặc Tencel EU họa tiết, Kim cương Vip Hoa) trị giá lên tới 6.900k
-  2 gối cao su tự nhiên Dunlopillo trị giá 6.118k
- 1 BVĐ chống thấm trị giá lên tới 900k
- 1 gối ôm CSTN trị giá 1.130k

2. Size < 1m6
- 1 Bộ chăn ga 5 món TH Home trị giá 3.000k
-  1 gối cao su tự nhiên Dunlopillo trị giá 3.059k
- 1 BVĐ chống thấm trị giá 600k
- 1 gối ôm CSTN trị giá 1.130k

 Quà tặng:

1. Size từ 1m6 trở lên:
- 1 Bộ phủ L'chamer (hoặc Tencel VIP, Queen) trị giá lên tới
9.500k
-  2 gối cao su tự nhiên Dunlopillo trị giá 6.118k
- 1 BVĐ chống thấm trị giá lên tới 900k
- 1 gối ôm CSTN trị giá 1.130k
2. Size < 1m6
- 1 Bộ phủ Tencel EU (hoặc Tencel EU họa tiết, Kim cương Vip Hoa) trị giá lên tới
6.500k
-  1 gối cao su tự nhiên Dunlopillo trị giá 3.059k
- 1 BVĐ chống thấm trị giá 600k
- 1 gối ôm CSTN trị giá 1.130k

 Quà tặng:

- 1 Bộ phủ L'chamer (hoặc Tencel VIP, Queen) trị giá lên tới 9.500k
-  2 gối cao su tự nhiên Dunlopillo trị giá 6.118k
- 1 BVĐ chống thấm trị giá lên tới 900k
- 1 gối ôm CSTN trị giá 1.130k